Grupa śpiewacza KGW w Bogucinie Dużym uczestniczyła w sobotę, 18 grudnia 2021 r. w przesłuchaniach XII Przeglądu Pastorałek i Kolęd Regionu Krakowskiego KRZESZOWICE 2021, otrzymując wyróżnienie.  Grupie śpiewaczej i pani instruktor Annie Dudek serdecznie gratulujemy! Występy zespołów oceniała komisja w składzie: Jadwiga Adamczyk  - muzyk, Benedykt Kafel - etnograf, Monika Dudek - etnolog i pieśniarka, Daniel Kübler - muzyk, regionalista.

W Przeglądzie wzięły udział grupy śpiewacze i soliści z powiatu krakowskiego, chrzanowskiego, wielickiego i olkuskiego, a przygotowany tradycyjny repertuar pochodził  ze starych zbiorów kantyczek, wielu źródeł pisanych, a także z przekazu ustnego. 

FOTO - Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach