Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach serdecznie zaprasza dzieci i młodzież z gminy Klucze do udziału w konkursie na kartkę świąteczną "Święta, Święta... czas kolędowania...". Prace prosimy dostarczyć do pracowni plastycznej  Domu Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu, ul. Leśna 1 w terminie do dnia 10 stycznia 2022 r.