W dniach: 16 – 27 VIII 2021 r. w ramach drugiego etapu projektu pn. „Sieć na kulturę” odbyło się bezpłatne szkolenie (online) „Projektowanie graficzne z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych”.  W szkoleniu wzięło udział 10 osób – dzieci i młodzież z gminy Klucze ( Jaroszowiec, Rodaki, Klucze i Ryczówek). Podczas szkolenia zostały omówione możliwości pozyskiwania grafik i zdjęć oraz ich wykorzystania w różnych projektach. Uczestnicy poznali dostępne narzędzia do obróbki graficznej i tworzenia projektów, nabyli umiejętności związane z zasadami projektowania wizualnego, zdobyli wiedzę na temat praw autorskich i Creative Commons. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy mogą już tworzyć treści cyfrowe w różnych formatach,  wykorzystując do tego narzędzia cyfrowe.