Grupa nieformalna, realizująca inicjatywę pn. "Młodzi duchem" zaprasza na finał projektu, który odbędzie się 29 września 2021 r. o godz. 16.00 w Domu Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu".

Organizator naboru inicjatyw do projektu "Kultura od-nowa": Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury "Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021".