Pod koniec sierpnia 2021 r. zorganizowano dwa wyjazdy do Katowic - jeden dla uczniów Szkoły Podstawowej w Bydlinie, a drugi dla seniorów. W Muzeum Historii Katowic uczestnicy wycieczek obejrzeli zgromadzone tam zbiory: nowoczesną i interaktywną wystawę „Z dziejów Katowic” oraz wystawę „Wnętrza mieszczańskie”. Potem uczestnicy udali się na spacer historyczny z przewodnikiem, podczas którego zwiedzili miejsca pamięci związane z Powstaniami Śląskimi. Obie wędrówki z przewodnikiem miały swój finał przy Pomniku Powstańców Śląskich upamiętniającym trzy Powstania Śląskie: 1919 -1920 -1921.
Realizatorem zadania publicznego pn. : „Pamiętamy o przeszłości” jest Stowarzyszenie „Otwarci” w Bydlinie. Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Otwartego Konkurs Ofert Ministra Obrony Narodowej na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Wdzięczni Bohaterom Powstań Śląskich. Współorganizatorem zadania jest Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach.

GALERIA:

https://www.facebook.com/gokklucze/posts/5972776776128201?notif_id=1630324071353448&notif_t=page_post_reaction&ref=notif

https://www.facebook.com/gokklucze/posts/5972935896112289?notif_id=1630327246691282&notif_t=page_post_reaction&ref=notif

https://www.facebook.com/gokklucze/posts/5972991926106686?notif_id=1630327244365406&notif_t=page_post_reaction&ref=notif