Drukuj

Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach uczestniczy w projekcie pn. „Sieć na kulturę w podregionie oświęcimskim”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. W ramach projektu organizowane jest bezpłatne szkolenie dla młodzieży. Serdecznie zapraszamy. Projekt jest realizowany przez Fundację Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w Warszawie.