Serdecznie zapraszamy do udziału w naborze inicjatyw do projektu "KULTURA OD-NOWA". Celem przedsięwzięcia jest rozbudzenie  i wzmocnienie aktywności społeczno-kulturalnej mieszkańców gminy Klucze w oparciu o potencjał kulturotwórczy oraz diagnozę społeczną , poprzedzającą procedurę naboru inicjatyw, a w efekcie wybór i dofinansowanie najlepiej ocenionych pomysłów.