Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach jest realizatorem projektu „Kultura OD–NOWA”, w ramach którego zostanie przeprowadzone badanie społeczności lokalnej, a wynikiem tego działania będzie opracowanie diagnozy kultury dla gminy Klucze.
 
Zachęcamy więc Państwa do wypełnienia ankiety, która posłuży do wykonania diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców naszej gminy.
 
Projekt jest realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021.