Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach uprzejmie informuje, że od 5 maja 2021 r. działalność wszystkich sekcji artystycznych i zespołów będzie prowadzona w budynku  Domu Kultury „Hutnik” w Jaroszowcu, ul. Leśna 1, tel. 32 6428005.

Zmiana miejsca realizacji zadań z zakresu upowszechniania kultury spowodowana jest  rozpoczynającym się remontem Domu Kultury w Kluczach.

O terminie wznowienia zajęć będziemy informować. Prosimy śledzić nasz fanpage i stronę internetową www.gokklucze.pl