Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach jest realizatorem projektu „Kultura OD–NOWA”. Projekt realizowany w ramach programu Narodowego Centrum Kultury Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021. Na przełomie miesiąca lutego i marca pracownicy GOK-u uczestniczyli w spotkaniach warsztatowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Celem realizowanych spotkań było przygotowanie Beneficjentów do rozpoznawania

i wspierania inicjatyw lokalnych, a także wzmocnienie kompetencji w dziedzinie współpracy ze środowiskiem lokalnym i pobudzania aktywności społecznej. Zapoznaliśmy się z narzędziami badania zasobów lokalnych i potrzeb społecznych, zasadami partycypacyjnego zarzadzania instytucją kultury oraz procesem grupowym. Tematyka spotkań obejmowała również edukację kulturową, animację, a także współpracę instytucji kultury z mieszkańcami.