W Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach odbyło się pierwsze spotkanie z animatorem Katarzyną Paradecką (wskazaną nam przez Narodowe Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021), w którym uczestniczyli: Mirosław Macek – Dyrektor GOK, Ramona Czyżykowska-Liber – Zastępca Dyrektora, Anna Płachecka-Śniadach - instruktor ds. ceramiki, Justyna Gomułka-Błaszczyk – instruktor ds. teatru, Zuzanna Kocjan – specj. ds. organizacji imprez,  Piotr Kasprzyk – instruktor ds. rekreacji. Tematyka spotkania związana była z diagnozą potrzeb kulturalnych gminy Klucze, jaką planujemy przeprowadzić w ramach realizacji projektu „Kultura OD-NOWA” oraz z realizacją inicjatyw lokalnych.

 

O każdym etapie realizacji projektu będziemy szczegółowo informować i zapraszać do współpracy przy realizacji zadania „Kultura OD-NOWA”.