Z przyjemnością informujemy, iż Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury na realizację zadania „Kultura OD-NOWA” w ramach programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021. W procesie naboru do Narodowego Centrum Kultury wpłynęły 232 wnioski. W wyniku procedury konkursowej wyłoniono 50 beneficjentów z grona samorządowych instytucji kultury, których projekty zostały ocenione najlepiej.  Realizacja zadania „Kultura OD-NOWA” jest dwuetapowa. Pierwszy etap obejmuje przeprowadzenie badań lokalnej społeczności, których wynikiem będzie opracowanie diagnozy kultury dla gminy Klucze. W oparciu o rezultaty przygotowanej diagnozy zostanie zorganizowany konkurs na inicjatywy lokalne. Na te działania przeznaczona zostanie kwota uzyskanego dofinansowania w wysokości 8 000 zł. Z kolei realizacja wybranych pomysłów mieszkańców gminy Klucze i ewaluacja całego projektu stanowić będą drugi etap realizacji projektu, na który przeznaczone będzie dodatkowe dofinansowanie w kwocie 22 000 zł