Drukuj

W sierpniu 2021 r. grupa nieformalna seniorów rozpoczęła realizację inicjatywy pn. "Młodzi duchem" - projekt międzypokoleniowy, aktywizujący dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe. Jednym z działań projektowych były treningi w speed-ball, przygotowane przez P. Marię Cynkier, które trwały przez cały miesiąc. 31.08.2021 r. zorganizowana została międzypokoleniowa impreza podsumowująca tę część projektu. Uczestnicy rozgrywek w speed-ball otrzymali dyplomy, pamiątkowe gadżety i poczęstunek. Kolejnym działaniem było przygotowanie przez grupę teatralno-muzyczną pod kierunkiem P. Magdaleny Nowak spektaklu na finał projektu. Próby odbywały się prawie przez cały wrzesień.  Efekty tej pracy można było zobaczyć 29.09.2021 r. w Domu Kultury „Hutnik” w Jaroszowcu.

Organizatorem naboru inicjatyw do projektu "Kultura Od-Nowa" był Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach. Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Narodowego Centrum Kultury "Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2021".