Po przejściu na emeryturę w 2015 roku, Zdzisław Dusza - instruktor do spraw wokalno-muzycznych, chcąc kontynuować swoją pasję zawodową, bo tak nazywał swoją pracę, utworzył męskie trio wokalne z kolegami, którzy podzielają jego zamiłowanie do muzyki. Skład zespołu to Janusz Mudyna, Marceli Stachurka i prowadzący Zdzisław. Trio jest częstym gościem na lokalnych uroczystościach, jak również jest zapraszany poza teren gminy zyskując duży aplauz i uznanie. Wykonywany repertuar to piosenki znane i lubiane, czyli dla jakiej publiczności zespół występuje, takie piosenki wykonuje i do uroczystości dostosowuje. Lokum działania: Dom Kultury w Jaroszowcu.