Wczoraj, podczas wideokonferencji prasowej marszałek Witold Kozłowski oraz wicemarszałek Łukasz Smółka poinformowali o zadaniach, związanych z rewitalizacją wsi oraz miasteczek, na które które zarząd województwa przeznaczy 100 mln zł z Funduszy Europejskich w ramach realizacji pakietu rozwoju Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej. Wśród dofinansowanych zadań jest również wniosek złożony przez Gminę Klucze! Na projekt modernizacji i rozbudowy Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach otrzymamy ponad 4 i pół mln zł dofinansowania.

Już wkrótce główny obiekt Gminnego Ośrodka Kultury – Dom Kultury „Papiernik” w Kluczach – zyska funkcjonalność w wysokim standardzie. Projekt, na który Gmina otrzyma dofinansowanie, zakłada przebudowę i modernizację budynku. Prace obejmą modernizację sali widowiskowej, remont pomieszczeń (z podziałem na zadania obejmujące poszczególne funkcje budynku) oraz przebudowę, rozbudowę, remont i termomodernizację budynku z zewnątrz. Wokół obiektu teren zostanie odpowiednio zagospodarowany. Wykorzystane zostaną również nieużytkowane do tej pory przestrzenie piwnic.

Realizacja projektu pozwoli na rozwój obiektu w kierunku bardziej funkcjonalnego i wygodniejszego dla odbiorców. Poprawiony zostanie układ komunikacyjny wewnątrz, prace pozwolą także na zniesienie barier architektonicznych, aby obiekt był w pełni dostępny dla osób z niepełnosprawnościami. Dom kultury zyska również wyposażenie zgodne z nowoczesnymi standardami.

Wstępną wizualizację nowoczesnego domu kultury mogą Państwo zobaczyć na załączonych grafikach.

 INFORMACJE: http://www.gmina-klucze.pl/art,4128,jest-dofinansowanie-na-przebudowe-i-modernizacje-papiernika

 

Projekt - Modernizacja i rozbudowa Domu Kultury „Papiernik”

Działanie: 11.2 Odnowa obszarów wiejskich

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 (RPO WM)

Wartość zadania: 8 108 160,02 zł
Koszty kwalifikowane: 6 010 741,00 zł
Dofinansowanie: 4 508 055,74 zł

Wizualizacja zmodernizowanego Domu Kultury "Papiernik":

Wideokonferencja prasowa marszałka Witolda Kozłowskiego i wicemarszałka Łukasza Smółki (fot. UMWM)

 

Fot. UMWM