Od jesieni 2019 r. Kluczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku uczestniczył w projekcie „Uniwersytet Aktywnego Seniora”, którego realizatorem był Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, a kierownikiem projektu dr Małgorzata Krawczyk - Blicharska. W ramach działań projektowych wsparciem zostało objętych 8 Uniwersytetów Trzeciego Wieku z województwa świętokrzyskiego i nie tylko: UTW Jędrzejowski, Pińczowski, Buski oraz UTW w Starachowicach, Masłowie, Morawicy, Łagowie i Kluczach. Celem projektu było podniesienie kompetencji w zakresie zdrowia i profilaktyki, komunikacji, interwencji kryzysowej, aktywności artystycznej, prawa i lokalnej historii u osób w wieku 50+ poprzez stworzenie programów kształcenia i realizację zajęć dydaktycznych. Zajęcia pozwoliły na aktywizację społeczną i zawodową, poszerzenie wiedzy ogólnej i specjalistycznej oraz rozwój zainteresowań, pobudzenie aktywności edukacyjnej i kulturalnej oraz zapobieganie społecznemu wykluczeniu. Na naszym Uniwersytecie realizowane były szkolenia z cyklu: „Na ścieżce zdrowia, urody i sprawności”, „Nie dajmy się zaskoczyć – z prawem na Ty”, „Ze sztuką na Ty” i „Cudze chwalicie. Swego nie znacie”. Wszystkie wykłady i spotkania były wspaniałe. Serdecznie dziękujemy za możliwość uczestniczenia w projekcie.

Projekt Uniwersytet Aktywnego Seniora współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-T097/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

GALERIA: https://www.facebook.com/pg/Uniwersytet-Trzeciego-Wieku-w-Kluczach-1349321955106100/photos/?tab=album&album_id=3452642258107382