Kluczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku uczestniczy w projekcie „Uniwersytet Aktywnego Seniora”, którego realizatorem jest Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach. W ramach działań projektowych wsparciem jest objętych 8 Uniwersytetów Trzeciego Wieku z województwa świętokrzyskiego: UTW Jędrzejowski, Pińczowski, Buski oraz UTW w Starachowicach, Masłowie, Morawicy, Łagowie i Kluczach.
7.10.2020 r. w ramach modułu "ZE SZTUKĄ NA TY" kluczewska grupa uczestniczyła w zajęciach na Wydziale Sztuki, Instytucie Sztuk Wizualnych UJK w Kielcach, gdzie zwiedziła tamtejsze pracownie artystyczne, a potem uczestniczyła w zajęciach, które prowadził dr Arkadiusz Sędek.
Projekt Uniwersytet Aktywnego Seniora jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnict
wie wyższym, na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-T097/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 

GALERIA: https://www.facebook.com/pg/Uniwersytet-Trzeciego-Wieku-w-Kluczach-1349321955106100/photos/?tab=album&album_id=3415777138460561