1.10.2020 r. w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach w ramach UNIWERSYTETU AKTYWNEGO SENIORA i modułu "ZE SZTUKĄ NA TY" odbyły się warsztaty wokalne "Śpiewać każdy może", które prowadziła mgr Anna Kustra. Serdecznie dziękujemy za wspaniałe zajęcia!!!
Projekt Uniwersytet Aktywnego Seniora jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-T097/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 

GALERIA: https://www.facebook.com/Uniwersytet-Trzeciego-Wieku-w-Kluczach-1349321955106100/