Do Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pt. ,,Zamki i pałace w Polsce” zorganizowanego przez Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Będzinie zgłoszono łącznie 833 prace plastyczne, wykonane w różnych technikach plastycznych.

W dniu 25.05.2020 Jury w składzie:
– Karol Wiącek- artysta plastyk,
– Dariusz Kostecki- artysta plastyk,
– Agnieszka Pruszowska- Mikołajczak- artysta plastyk,
dokonało bardzo trudnego wyboru prac, które następnie zostały nagrodzone i wyróżnione w trzech kategoriach wiekowych, a także prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej.

W kategorii I zakwalifikowano do oceny ogółem 256 prac.
W kategorii II jury zakwalifikowało ogółem 530 prac.
W kategorii III zakwalifikowanych zostało ogółem 25 prac.

Jest nam ogromnie miło zakomunikować, że pierwsze miejsce w II kategorii wiekowej zajęła Zuzanna Grabowska, która swą pracę wykonała w pracowni ceramiki Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach pod kierunkiem Anny Płacheckiej – Śniadach. Bardzo serdecznie gratulujemy Zuzannie i P. Instruktor.