Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach informuje, że w związku z podjęciem kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się koronawirusa  SARS-CoV-2

od 12.03.2020 r. nasze placówki (domy kultury, ośrodek rekreacyjny i świetlice) będą zamknięte do odwołania.

https://www.gov.pl/web/kultura/zawieszenie-dzialalnosci-instytucji-kultury-i-placowek-szkolnictwa-artystycznego