Informujemy wszystkich zainteresowanych II Gminnym Konkursem "Piosenki - z uśmiechem", że przesłuchania konkursowe zostały przełożone. O nowym terminie zostaną Państwo powiadomieni.