Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach informuje, że od dnia 12 marca 2020 r. wszystkie zajęcia odbywające się w naszych placówkach są odwołane. O terminie wznowienia zajęć zostaną Państwo powiadomieni.