2.03.2020 r. w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach w ramach UNIWERSYTETU AKTYWNEGO SENIORA odbyły się zajęcia z modułu "CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE" pt. "Zostań animatorem wycieczek, zaplanuj wycieczkę do najciekawszych i najbogatszych miejsc w regionie", które przygotowała i prowadziła dr hab. Małgorzata Stawiak-Ososińska.
Projekt Uniwersytet Aktywnego Seniora jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-T097/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

GALERIA: 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2825737677464513&id=1349321955106100&notif_id=1583162212586304&notif_t=page_post_reaction