24.02.2020 r. w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach w ramach UNIWERSYTETU AKTYWNEGO SENIORA i modułu "ZE SZTUKĄ NA TY" odbyły się warsztaty pt. "Tego nie kupisz w sklepie", które prowadziła dr hab. Małgorzata Stawiak-Ososińska. Podczas warsztatów - z myślą o Świętach Wielkanocnych - powstały wspaniałe kartki. Takich nie da się kupić w sklepie!!! Projekt Uniwersytet Aktywnego Seniora jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, na podstawie umowy nr POWR.03.01.00-00-T097/18 zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

 

GALERIA: https://www.facebook.com/pg/Uniwersytet-Trzeciego-Wieku-w-Kluczach-1349321955106100/photos/?tab=album&album_id=2810697222301892