Stowarzyszenie „Otwarci” z siedzibą w Bydlinie jest realizatorem zadania publicznego pn.: „Pamiętajmy!". Projekt zakłada uroczyste uczczenie obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę wolności poprzez organizację w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach przedsięwzięcia kulturalno – artystycznego, a jednym z działań projektowych są wykłady edukacyjne. 28.09.2018 r. w Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach zorganizowano wykład edukacyjny dla klas IV-VIII Szkoły Podstawowej pt. „Sytuacja społeczno – polityczna Ziemi Olkuskiej podczas I wojny światowej i w momencie odzyskiwania niepodległości”, który wygłosił mgr Olgerd Dziechciarz. Na spotkanie zapraszali: Stowarzyszenie Otwarci” w Bydlinie i Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 2018 roku pn. „Małopolska. Moja wolność”.

FOTOGALERIA: https://www.facebook.com/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-w-Kluczach-182654548473815/

 

21.09.2018 r. w Krakowie odbyły się V Ogólnopolskie Senioralia, w których wzięło udział blisko 2000 seniorów z całej Polski. W wydarzeniu uczestniczył Kluczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku. To wydarzenie senioralne, organizowane przez Głos Seniora daje seniorom możliwość spotkania się i  udziału we wspaniałej Paradzie "Senior ma moc" oraz skorzystania z wykładów, wielu bezpłatnych badań i porad.

Start imprezy miał miejsce w Bydlinie. Tam, koło ruin zamku z  Wójtem Gminy Klucze, Norbertem Bieniem,  przedstawicielami samorządu i Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze spotkali się członkowie Stowarzyszenia „Otwarci” w Bydlinie i kluczewskiego Oddziału PTTK,  aby zainaugurować JUROMANIĘ. W Bydlinie odbył się również pokaz Bractwa Rycerskiego „Chorągiew Ziemi Olkuskiej”, który obejrzeli mieszkańcy Bydlina i sąsiednich miejscowości oraz uczestnicy rajdu pieszego, którego trasa wiodła z Bydlina na Pustynię Błędowską, gdzie odbywała się dalsza część imprezy w ramach Święta Szlaku Orlich Gniazd.

Kluczewska „Róża Wiatrów” była jednym z wielu miejsc na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie w sobotę, 22.09.2018 r. odbywały się imprezy w ramach Święta Szlaku Orlich Gniazd. W gminie Klucze o wyjątkowe, nie tylko muzyczne przeżycia dla mieszkańców i gości zadbali: Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze, Wójt Gminy Klucze, Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach i Urząd Gminy Klucze. Na plenerowej scenie wystąpiły zespoły: EDER, Siódmy Czakram Ziemi, a Gwiazdą Koncertu był zespół CREE z Sebastianem Riedlem.

Oprócz koncertów, ogromną atrakcję stanowiły  loty balonem, pokazy fireshow oraz led show z towarzyszeniem muzyki, żonglerki i tańca w wykonaniu Jerzego "Solo" Kozłowskiego, znanego z II edycji telewizyjnego programu „Mam Talent”.

Miejsce imprezy zabezpieczały jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Klucze i policjanci z Komisariatu Policji w Kluczach. Wydarzenie zostało dofinansowane przez Województwo Małopolskie, a Współorganizatorami JUROMANII byli: Stowarzyszenie „Otwarci” w Bydlinie i Oddział PTTK im. Zbigniewa Czapnika w Kluczach.

FOTO: Rafał Jaworski

21.09.2018 r. w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach zainaugurowano SPOTKANIA Z MUZYKĄ,  koncerty umuzykalniające dla dzieci w roku artystycznym (i szkolnym) 2018/ 2019. Pierwszy koncert "Dzień Dobry Muzyko! Zaczynamy!" był muzyczną podróżą - do różnych krajów - w którą zabrał uczestników spotkania zespół Nivel. Koncert został przygotowany przez Filharmonię Śląską im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach, a uczestniczyła w nim młodzież ze Szkoły Podstawowej w Chechle i Szkoły Podstawowej w Kluczach. Serdecznie dziękujemy wszystkim za to miłe spotkanie.

 

FOTO. SZKOŁA PODSTAWOWA W KLUCZACH