14.10.2018 r. w Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach odbyło się podsumowanie roku artystycznego 2017/ 2018 sekcji teatralnej i sekcji ceramicznej GOK. Gości spotkania powitała Ramona Czyżykowska-Liber, zastępca dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach, zapraszając jednocześnie do obejrzenia dwóch spektakli w wykonaniu trzech grup teatralnych: "Raz-Dwa-Trzy" - gr. młodszą i gr. starszą oraz "Konopeum" , przygotowanych pod kierunkiem Justyny Gomułki - Błaszczyk.

Zgromadzeni na sali goście obejrzeli spektakl teatru lalkowego pt. "Latarenka", a następnie spektakl pt."Królowa Śniegu".
Sekcja teatralna zaprezentowała się na scenie, a w galerii domu kultury została specjalnie na to wydarzenie zaaranżowana wspaniała wystawa prac wykonanych przez uczestników sekcji ceramicznej. Wszystkie patery, misy i figurki powstały w pracowni ceramicznej, prowadzonej przez Annę Płachecką-Śniadach.

Na zakończenie uroczystości uczestnicy zajęć w obu pracowniach artystycznych otrzymali dyplomy i upominki ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury, a cztery uczestniczki zajęć teatralnych: Nadia D’occhio, Matylda Mgłosiek, Amelia Jedlińska-Jung i Amelia Kulawik otrzymały nagrody za systematyczność i dużą aktywność w pracy sekcji przyznane przez instruktora pracowni, Justynę Gomułkę-Błaszczyk.
Nagrodę specjalną od Dyrekcji Gminnego Ośrodka Kultury otrzymała Zuzanna Grabowska, która w kwietniu tego roku reprezentowała Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach na Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pt. „Smok Obibok i Jego przyjaciele", zdobywając w nim wyróżnienie.

Gratulacje młodym artystom oraz instruktorom składał Mirosław Macek, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Ramona Czyżykowska-Liber, zastępca dyrektora GOK oraz Janusz Piasecki - przedstawiciel Rady Gminy Klucze.

FOTO. RAFAŁ JAWORSKI

FOTOGALERIA: https://www.facebook.com/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-w-Kluczach-182654548473815/?ref=hl

 

Stowarzyszenie „Otwarci” z siedzibą w Bydlinie jest realizatorem zadania publicznego pn.: „Pamiętajmy!", które zakłada uroczyste uczczenie obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę wolności poprzez organizację w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach przedsięwzięcia kulturalno – artystycznego. Jednym z działań projektowych są wykłady edukacyjne.
11.10.2018 r. w Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach zorganizowano drugi wykład edukacyjny dla klas IV-VIII Szkoły Podstawowej pt. „Sytuacja społeczno – polityczna Ziemi Olkuskiej podczas I wojny światowej i w momencie odzyskiwania niepodległości”, który wygłosił mgr Olgerd Dziechciarz. Na spotkanie zapraszali: Stowarzyszenie Otwarci” w Bydlinie i Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach.
Wykładu wysłuchali uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Rodakach, Szkoły Podstawowej w Ryczówku i Szkoły Podstawowej w Kluczach.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 2018 roku pn. „Małopolska. Moja wolność”.

FOTOGALERIA: https://www.facebook.com/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-w-Kluczach-182654548473815/