1.12.2018 r. grupy teatralne "Raz-Dwa-Trzy" i "Konopeum" Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach wraz z instr. Justyną Gomułką - Błaszczyk wyjechały do Sławkowa, aby zagrać dwa spektakle podczas Imprezy Mikołajkowej. Dzieci ze Sławkowa obejrzały spektakl lalkowy pt. "Latarenka" oraz spektakl pt"Królowa Śniegu". Mamy nadzieję, że spektakle na długo pozostaną w pamięci młodych widzów, a Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Sławkowie serdecznie dziękujemy za zaproszenie.

FOTOGALERIA: https://www.facebook.com/pg/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-w-Kluczach-182654548473815/photos/?tab=album&album_id=2323506001055315

 

Stowarzyszenie „Otwarci” z siedzibą w Bydlinie jest realizatorem zadania publicznego pn.: „Pamiętajmy!", które zakłada uroczyste uczczenie obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę wolności poprzez organizację w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach przedsięwzięcia kulturalno – artystycznego. Jednym z działań projektowych są wykłady edukacyjne.
30.11.2018 r. w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach odbył się ostatni wykład edukacyjny z cyklu „Sytuacja społeczno – polityczna Ziemi Olkuskiej podczas I wojny światowej i w momencie odzyskiwania niepodległości”. Wykład przygotował i przedstawił mgr Olgerd Dziechciarz. Tym razem wysłuchali go Słuchacze Kluczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Na spotkanie z historią zapraszali: Stowarzyszenie Otwarci” w Bydlinie i Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach.Podczas wykładu zostały przedstawione ważne wydarzenia, miejsca i ludzie. Takie działania przybliżają historię, ważne miejsca pamięci, wzbudzają zainteresowanie lokalną historią oraz przyczyniają się do poznania dziedzictwa kulturowego regionu.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 2018 roku pn. „Małopolska. Moja wolność”.

FOTOGALERIA: https://www.facebook.com/pg/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-w-Kluczach-182654548473815/photos/?tab=album&album_id=2311550442250871

 

Gmina Klucze upamiętni miejsce bitwy, stoczonej pod Krzywopłotami i Bydlinem w 1914 roku. Teren, na którym toczyły się walki – wzgórze św. Krzyża z ruinami zamku – jest wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego. W ramach przedsięwzięcia Gminy Klucze zostanie odpowiednio zagospodarowany. Powstaną tam ekspozycje elementów fortyfikacji wojskowych, m.in. zrekonstruowane będą wybrane fragmenty okopów.

Na zadanie pod nazwą „Pole Bitwy pod Krzywopłotami” gmina otrzymała środki finansowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzące z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Wspieranie opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnieniami w kraju 2018”. Działania będą obejmować m.in. odrestaurowanie okopów legionistów, uporządkowanie zieleni oraz udostępnienie do zwiedzania poprzez poprowadzenie ścieżek pieszo-rowerowych, biegnących wzdłuż okopów oraz wybudowanie punktu informacyjnego - wiaty wyposażonej m.in. w tablice informacyjne i makietę wzgórza. W celu przybliżenia warunków frontowych, w linii okopów zostanie wybudowana pokazowa gawra (rodzaj ziemianki, schronu).

Przewidywany koszt realizacji zadania to kwota 396 684,85 zł, a dofinansowanie ze środków pozostających w dyspozycji ministra kultury wyniesie 131 972,00 zł. Przedsięwzięcie powinno zakończyć się do końca tego roku. Warto przypomnieć, że okopy wojskowe objęte projektem pochodzą z okresu I wojny światowej na Wzgórzu Św. Krzyża w Bydlinie i znajdują się w otoczeniu ruin zamku Firlejów (niegdyś również kościoła i zboru ariańskiego). System okopów (pełnoprofilowych rowów strzeleckich z poprzecznicami i wysuniętymi stanowiskami broni maszynowej, rowów dobiegowych oraz schronów) stanowi bardzo dobrze zachowany relikt fortyfikacji polowej z 1914 r. Związany jest z bitwą Legionów Polskich z 17-18 listopada 1914 r. pod Krzywopłotami, Załężem i Bydlinem. Jest to rozbudowany, górski punkt oporu (Stützpunkt), o okopach częściowo kutych w skale. Może to wskazywać, iż był przygotowany wcześniej, niż w dniu przybycia legionistów, tj. 17.09.1914 r. Ufortyfikowane wzgórze stanowiło punkt wyprowadzenia natarcia na wojska rosyjskie, znajdujące się poniżej, na równinie pomiędzy Krzywopłotami a Załężem.

 

Od 17.10.2018 r. w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach odbywają się cotygodniowe warsztaty z robotyki, realizowane przez grupę nieformalną "KREATYWNE" w ramach projektu "ROBOCIKI". Na zajęcia uczęszczają dzieci w wieku 6-13 lat. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach, w których są zarówno chłopcy, jak i dziewczęta. Takie warsztaty uczą chłopców zdrowej rywalizacji, a dla dziewcząt są kreatywnym wyrażaniem emocji.

Dzięki budowaniu „robocików” przy użyciu specjalnych klocków Lego, zaprogramowaniu ich tak, aby ożywić zbudowane przez siebie konstrukcje – wprawić w ruch i nauczyć mówić, dodając dźwięk – dzieci ćwiczą swoją wyobraźnię i myślenie logiczne. Bawią się przy tym doskonale i nawet nie zauważają, jak wiele się przy tym uczą.Spotkania odbywają się pod hasłem: "ROBOCIKI - NAUKA I ZABAWA".

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Gminy Miejskiej Kraków i Województwa Małopolskiego.

FOTOGALERIA: https://www.facebook.com/pg/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-w-Kluczach-182654548473815/photos/?tab=album&album_id=2311530888919493