16 czerwca 2018 r. ponad pięćdziesięciu małych i dużych artystów utrwalało piękno zamku w Rabsztynie. Teraz ich prace znalazły się na wystawie, którą można oglądać w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu do końca listopada br. Na wystawie zgromadzono prace dzieci i młodzieży z sekcji plastycznych oraz dorosłych artystów, w tym słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku z sześciu Ośrodków Kultury - Bukowno, Bolesław, Klucze, Olkusz, Trzebinia i Zawiercie. Na wystawie można było podziwiać m.in. przepiękne prace wykonane przez uczestników zajęć sekcji plastycznej GOK Klucze, której instruktorem jest Agnieszka Pacia.
Przybyłych na otwarcie wystawy gości powitał w imieniu Dyrektor MOK Beaty Soboń Marcin Wiercioch, Kierownik Działu Organizacji Imprez a otwarcia wystawy dokonał Prezes Stowarzyszenia „Zamek Rabsztyn” Jacek Sypień. Na wernisażu obecny był także Zarząd Stowarzyszenia „Zamek Rabsztyn”: Janina Maryszewska, Janusz Mentlewicz, Wincenty Pomierny.
Plener zorganizowano przy wsparciu finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Olkuszu, Nadleśnictwa Olkusz oraz prywatnych sponsorów, m.in. Restauracji Podzamcze, sklepu Leviatan i drukarni Grafpress. a powstałe podczas jego trwania prace znalazły się w wydanym niedawno kalendarzu na rok 2019.

 

FOTOGALERIA: https://www.facebook.com/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-w-Kluczach-182654548473815/

 

23.10.2018 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu odbył się II OLKUSKI KONKURS PIOSENEK I PIEŚNI PATRIOTYCZNYCH „Olkuszanie dla niepodległej” dla uczniów szkół podstawowych, oddziałów gimnazjalnych,szkół ponadgimnazjalnych i dorosłych. 31 prezentacji konkursowych oceniało Jury w składzie:Mateusz Jędrysek, Anna Kasprzykiewicz i Justyna Rosół. Chcemy się pochwalić, że 3 miejsce w kategorii duety, zespoły, chóry zajął Chór „Enigma” GOK Klucze pod kierunkiem artystycznym Anny Gertner.  Bardzo się cieszymy i serdecznie gratulujemy.

23.10.2018 r. grupa Słuchaczy Kluczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyła w uroczystości 10-lecia Uniwersytetu Otwartego w Bukownie. W imieniu Słuchaczy UTW w Kluczach serdecznie dziękujemy Dyrekcji Miejskiego Ośrodka Kultury w Bukownie, Pani Koordynator i Słuchaczom Uniwersytetu Otwartego za zaproszenie i za wspólnie spędzony czas. Było wspaniale!