KATEGORIA PRZEDSZKOLA

 

I MIEJSCE

NATALIA KURDYŁA - PRZEDSZKOLE W JAROSZOWCU

Op. BARBARA DREGAN

 

 

II MIEJSCE

INES BARCZYK - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BYDLINIE

Op. ZDZISŁAWA PAŚ

 

 

III MIEJSCE

POLA GRUSZCZYŃSKA - PRZEDSZKOLE W JAROSZOWCU

Op. BARBARA DREGAN

 

 

WYRÓŻNIENIA:

EMILIA ŻĄDŁO - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KWAŚNIOWIE DOLNYM

Op. PAULINA OZIEMBŁO

 

 

MACIEJ GUZIK - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CHECHLE

Op. MARIA STACHOWICZ

 

 

ANTONI GUZY - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CHECHLE

Op. MARIA STACHOWICZ

 

 

MICHAŁ MAJEWSKI - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W RODAKACH

Op. IWONA BARCZYK

 

GABRIELA RAK - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CHECHLE

Op. MARIA STACHOWICZ

 

 

MAGDALENA KOCJAN - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CHECHLE

Op. MARIA STACHOWICZ

 

 

ALEKS SZWAJCOWSKI - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BYDLINIE

Op. MARIA MÓL

 

 

WIKTOR WOŹNICZKO - ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W CHECHLE

Op. MARIA STACHOWICZ

 

 

 Kategoria Kl. I – III SP

 

 I MIEJSCE

 SZYMON KURDYŁA  - SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W BYDLINIE

 Op. JOLANTA KALARUS

 

 

II MIEJSCE

OLIWIA PAŁKA - SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO - W BYDLINIE

Op. ANNA HARATYK

 

 

III  MIEJSCE

LENA SIERKA - SZKOŁA PODSTAWOWA IM. L. KRUCZKOWSKIEGO W RYCZÓWKU

Op. KATARZYNA SEWERYN–HABERKA

 

 

WYRÓŻNIENIA:

 

KAROLINA LISOWSKA - SZKOŁA PODSTAWOWA IM. L. KRUCZKOWSKIEGO W RYCZÓWKU

Op.  ELŻBIETA MUCHA

 

 

KACPER KULAWIK - SZKOŁA PODSTAWOWA IM. T. KOŚCIUSZKI W CHECHLE

Op. MONIKA ZALEWSKA

 

 

SZYMON KALARUS - SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W BYDLINIE

Op. JOLANTA KALARUS

 

 

Kategoria Kl. VI – VI SP

 

I MIEJSCE - NATALIA GRZANKA - SZKOŁA PODSTAWOWA T. KOŚCIUSZKI

W CHECHLE

Op. MONIKA ZALEWSKA

 

 

II MIEJSCE

LENA POCZĘSNY - SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II

W KLUCZACH

Op. EWA MOLENDA

 

 

III MIEJSCE

ALEKSANDRA MARZĘCKA - SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KLUCZACH

Op. EWA MOLENDA

 

 

WYRÓŻNIENIE:

LAURA ADAMIK - SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KLUCZACH

Op. EWA MOLENDA

 

 

 

Kategoria Kl. VII– VIII SP

 

I MIEJSCE 

NATALIA MRÓWKA - SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II  W KLUCZACH

Op. EWA MOLENDA

 

 

II MIEJSCE

ZUZANNA KOWAL - SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W BYDLINIE

Op. JOLANTA HABERKA

 

 

III MIEJSCE

NIKOLA WIŚNIEWSKA - SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W BYDLINIE

Op. JOLANTA HABERKA

 

 

WYRÓŻNIENIA:

MAŁGORZATA ANTONIK - SZKOŁA PODSTAWOWA IM. M. KOPERNIKA W RODAKACH

Op. EWA MOLENDA

 

 

ALEKSANDRA KUCIŃSKA - SZKOŁA PODSTAWOWA IM. L. KRUCZKOWSKIEGO W RYCZÓWKU

 Op. ELŻBIETA MUCHA

 

WRĘCZENIE NAGRÓD ODBĘDZIE SIĘ DNIA 16 LISTOPADA 2019 PODCZAS UROCZYSTYCH OBCHODÓW NARODOWEGO ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI - 105. ROCZNICY BITWY POD KRZYWOPŁOTAMI.


 

REGULAMIN KONKURSU: 

  1. ORGANIZATOR KONKURSU:

STOWARZYSZENIE „OTWARCI” W BYDLINIE

GMINNY OŚRODEK KULTURY W KLUCZACH

 

  1. ZASADY OGÓLNE:

– Konkurs realizowany jest w związku z przypadającą 101 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę oraz z 105 rocznicą bitwy pod Krzywopłotami.

- Konkurs przeprowadza Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora GOK w Kluczach.

- Siedzibą Komisji Konkursowej jest GOK w Kluczach ul. Partyzantów 1.

- Informacje dotyczące realizacji przebiegu i wyników konkursu będą przekazywane przez stronę internetową  organizatorów www.gokklucze.pl

 

  • CELE KONKURSU:

- upowszechnianie wiedzy, wartości kulturalnej i historycznej o I Wojnie Światowej i działaniach niepodległościowych

- pobudzenie zainteresowań historią i dziedzictwem kulturowym regionu

- zainteresowanie dzieci i młodzieży historią Polski

- utrwalenie ważnych wydarzeń w ciekawej formie

 - rozwijanie wyobraźni plastycznej młodych artystów

- odkrywanie talentów plastycznych

 

  1. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE:

W konkursie mogą wziąć udział przedszkolaki, uczniowie szkół podstawowych,

- konkurs jest jednoetapowy i przebiegać będzie w następujących kategoriach:

- przedszkola

- klasy I –III szkół podstawowych

- klasy IV – VI szkół podstawowych

- klasy VII – VIII szkół podstawowych

- za zajęcie I, II, III, miejsca w każdej kategorii przeznaczone będą nagrody rzeczowe  

- nadesłane prace na konkurs muszą być pracami wykonanymi samodzielnie przez uczestników

- każdy uczestnik składa tylko jedną pracę

- technika wykonania: dowolna

- materiały – dowolne

- format pracy: A 4 lub większy, jury oceni również prace przestrzenne

- prace plastyczne muszą być zgodne z tematyką konkursu

- każda praca powinna zawierać metryczkę (zał.1)

- prace plastyczne składać należy w Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach, ul. Rudnicka 2

- termin składania prac do 08.11.2019 r. (tj. piątek)

- organizatorzy proszą o telefoniczne lub e-mailowe potwierdzenie wzięcia udziału w konkursie (zał. 2)

- rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w trakcie gminnych obchodów Święta Odzyskania Niepodległości w dniu 16 listopada 2019 r. w Bydlinie

- prace przechodzą na własność organizatora,

- w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bydlinie zostanie zorganizowana wystawa pokonkursowa

 

  1. OCENA PRAC KONKURSOWYCH:

 Prace będą oceniane przez Komisję Konkursową wg kryteriów:

- merytoryczność  (zgodność z tematem)

- koncepcja

- forma (czytelność)

- kompozycja

- ogólny wyraz artystyczny

 

Jury nie dopuszcza do oceny prac wykonanych w zespołach.

 

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

- w sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Organizator konkursu

- przekazanie prac przez szkołę oznacza akceptację niniejszego regulaminu

      - wymagane jest wypełnienie:

  • zał. 3 - Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika (dziecka)
  • zał. 4 - Zgoda na wykorzystanie i rozpowszechnianie danych osobowych/wizerunku (dziecka)
  • klauzuli informacyjnej

- organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania prac uczestników do celów edukacyjnych, promocyjnych itp. oraz ich nieodpłatnej publikacji z zachowaniem praw autorskich

- dane osobowe uczestników są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r, o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2004 r. poz. 1182).

 

Konkurs plastyczny realizowany w ramach projektu pn.: „Zapatrzeni w przeszłość ...” - „projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego”.