Stowarzyszenie „Otwarci” z siedzibą w Bydlinie jest realizatorem zadania publicznego pn.: „Pamiętajmy!", które zakłada uroczyste uczczenie obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę wolności poprzez organizację w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach przedsięwzięcia kulturalno – artystycznego. Jednym z działań projektowych są wykłady edukacyjne.
11.10.2018 r. w Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach zorganizowano drugi wykład edukacyjny dla klas IV-VIII Szkoły Podstawowej pt. „Sytuacja społeczno – polityczna Ziemi Olkuskiej podczas I wojny światowej i w momencie odzyskiwania niepodległości”, który wygłosił mgr Olgerd Dziechciarz. Na spotkanie zapraszali: Stowarzyszenie Otwarci” w Bydlinie i Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach.
Wykładu wysłuchali uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Rodakach, Szkoły Podstawowej w Ryczówku i Szkoły Podstawowej w Kluczach.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 2018 roku pn. „Małopolska. Moja wolność”.

FOTOGALERIA: https://www.facebook.com/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-w-Kluczach-182654548473815/

 

 

Stowarzyszenie „Otwarci” z siedzibą w Bydlinie jest realizatorem zadania publicznego pn.: „Pamiętajmy!". Projekt zakłada uroczyste uczczenie obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę wolności poprzez organizację w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach przedsięwzięcia kulturalno – artystycznego, a jednym z działań projektowych są wykłady edukacyjne. 28.09.2018 r. w Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach zorganizowano wykład edukacyjny dla klas IV-VIII Szkoły Podstawowej pt. „Sytuacja społeczno – polityczna Ziemi Olkuskiej podczas I wojny światowej i w momencie odzyskiwania niepodległości”, który wygłosił mgr Olgerd Dziechciarz. Na spotkanie zapraszali: Stowarzyszenie Otwarci” w Bydlinie i Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach. Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 2018 roku pn. „Małopolska. Moja wolność”.

FOTOGALERIA: https://www.facebook.com/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-w-Kluczach-182654548473815/