15.11.2018 r. w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach odbyły się warsztaty haftu, ale tym razem z udziałem gościa specjalnego - Pani Jadwigi Grucy, Prezes Stowarzyszenia Miłośników Tradycyjnego Rękodzieła Ludowego i Artystycznego "Lud-Art" przy Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Tematem zajęć był haft Krakowiaków Zachodnich - haft biały. Zdobyta wiedza na ten temat została zaraz wykorzystana w praktyce… Przypominamy, że Panie hafciarki spotykają się na cotygodniowych zajęciach w ramach projektu edukacyjnego MAŁOPOLSKA SZKOŁA TRADYCJI, realizowanego przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kluczach (garncarstwo i haft). Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w latach 2017 – 2020.

FOTOGALERIA:  https://www.facebook.com/pg/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-w-Kluczach-182654548473815/photos/?tab=album&album_id=2306115892794326

 

Stowarzyszenie „Otwarci” z Bydlina i Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach są realizatorami projektu pn. „Bliżej Kultury i Tradycji”, który polega na zachowaniu oraz popularyzacji tradycji i kultury regionalnej w gminie Klucze. Działania projektowe polegały na organizacji lokalnych wydarzeń kulturalnych, upowszechnianiu i promocji dziedzictwa kulturowego małopolskiej wsi – jej tradycji, rękodzieła, folkloru. W ramach projektu zorganizowane zostały warsztaty muzyczno – wokalne i warsztaty rękodzieła artystycznego. Te działania pobudziły aktywność mieszkańców, zintegrowały i zachęciły do włączenia się w życie społeczno – kulturalne naszej gminy. Projekt „Bliżej Kultury i Tradycji” jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego pn. „Małopolska – czas na wieś”.

9.11.2018 r. w Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach zorganizowano wydarzenie „Kultura i Tradycja”, zaprezentowane w trzech odsłonach. Pierwszą z nich był wykład dotyczący dziedzictwa kulturowego małopolskiej wsi, przygotowany przez P. Monikę Dudek – etnografa, regionalistkę, animatorkę kultury regionalnej Krakowiaków Zachodnich i grup etnicznych Europy, autorkę książki „Powiat Krakowski. Paleta barw, smaków i tradycji” oraz płyty „Krakowskie. Dodaj do ulubionych”, która między innymi za działania na rzecz popularyzacji kultury ludowej została uhonorowana przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”. Wykładu wysłuchali z ogromnym zainteresowaniem wszyscy goście, który bardzo licznie przybyli na to niecodzienne wydarzenie. Ogromne zainteresowanie wzbudziły stroje Krakowiaków Zachodnich, a niektórzy mieli także okazję, by je przymierzyć.

Po wykładzie odbył się koncert Chóru „Enigma” pod dyrekcją Anny Gertner, który powstał w maju 2018 r. przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kluczach i w tak krótkim czasie zyskał wielu sympatyków i odniósł znaczące sukcesy. Trzecią odsłoną wydarzenia były prezentacje folklorystyczne w wykonaniu Kół Gospodyń Wiejskich, które przygotowywały się do tego występu podczas warsztatów muzyczno – wokalnych, prowadzonych przez instruktorów: Annę Dudek i Zdzisława Duszę. Jako pierwsze zaprezentowało się Koło Gospodyń Wiejskich w Hucisku (tzw. „Warszawianki”), które przedstawiło własny program artystyczny, a następnie Koła Gospodyń Wiejskich w Bogucinie Dużym, Kluczach, Rodakach – pod kierunkiem Anny Dudek i Koła Gospodyń Wiejskich w Chechle, Kolbarku i Jaroszowcu – pod kierunkiem Zdzisława Duszy.

Pomiędzy prezentacjami Kół Gospodyń Wiejskich muzyczną niespodzianką był występ zespołu „Trio z Duszą”, którego założycielem oraz jednym z wykonawców jest Zdzisław Dusza – emerytowany instruktor wokalno – muzyczny Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach, który od wielu lat współpracuje m.in. z instytucjami kultury i z Kołami Gospodyń Wiejskich w gminie Klucze. Wraz z nim trio tworzą panowie: Janusz Mudyna i Marceli Stachurka. Zespół często występuje w środowisku lokalnym podczas plenerowych festynów i uroczystości oraz wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach. Ten muzyczny prezent od trzech panów bardzo się podobał, a najbardziej członkiniom Kół Gospodyń Wiejskich.

Wydarzeniu „Kultura i Tradycja” towarzyszyła wystawa rękodzieła artystycznego - na której zaprezentowano prace o różnorodnej tematyce i w różnej formie - a także promocja produktu lokalnego, połączona z degustacją. To wydarzenie skupiło wiele osób, którym niezwykle bliska jest kultura i tradycja, a zaprezentowana wystawa rękodzieła i przysmaków lokalnych była wspaniałym dopełnieniem tego pięknego dnia, bogatego w tradycje folklorystyczne.

FOTOGALERIA: https://www.facebook.com/pg/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-w-Kluczach-182654548473815/photos/?tab=album&album_id=2303918503014065

 

 

 

16.11.2018 r. w Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach w ramach projektu pn. „Pamiętajmy!", realizowanego przez Stowarzyszenie „Otwarci” w Bydlinie i Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach odbyła się lekcja tematyczna "Imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego". W ramach lekcji uczestnikom spotkania została przybliżona postać Marszałka Józefa Piłsudskiego, osoby wyjątkowej, pełnej siły i wiary w to, co innym wydawało się niemożliwe.


Za sprawą Stowarzyszenia „Wszyscy razem”, Pani Joanny Zub, która stworzyła scenariusz i wraz z mieszkańcami Bogucina Dużego oraz zespołami działającymi przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kluczach odbyło się to wyjątkowe spotkanie z Marszałkiem - człowiekiem, który wywarł decydujący wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej II RP. Przedstawione zostały Imieniny, które były wydarzeniem bardzo uroczystym i dorównywały świętom państwowym. Udział w nich władz państwowych, wojska, szerokich rzesz społeczeństwa były dowodem czci i szacunku, jakim obdarzano Marszałka. W związku z faktem, że postać Marszałka Józefa Piłsudskiego miała ogromny na nasz region i na stałe wpisała się w historię naszej „małej ojczyzny”, jaką jest gmina Klucze, chcieliśmy przybliżyć te wydarzenia mieszkańcom naszej gminy, mając nadzieję, że widowisko wszystkim się podobało i odzwierciedlało tamten czas.


Realizatorzy lekcji tematycznej „Imieniny Marszałka Józefa Piłsudskiego”: akompaniament – Janusz Gaj, scenografia – Agnieszka Pacia, światła – Anna Płachecka-Śniadach, dźwięk – Jacek Żurek, multimedia – Piotr Kasprzyk.


Wykonawcy: KGW Bogucin Duży, zespoły GOK: „Rodaczanie”, „Kaprys” i „Pleciugi”.

Projekt "Pamiętajmy!" jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 2018 roku pn. „Małopolska. Moja wolność”.

FOTOGALERIA: https://www.facebook.com/pg/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-w-Kluczach-182654548473815/photos/?tab=album&album_id=2304266636312585

19.11.2018 r. w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach odbyła się listopadowa lekcja umuzykalniająca pt. 100 lat niepodległości Polski!". Okrągła rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę była okazją do przypomnienia dzieciom i młodzieży utworów i pieśni, jakie towarzyszyły Polakom w przeszłości. Koncert umuzykalniający przygotowała Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach Tym razem gościliśmy dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Ryczówku i Szkoły Podstawowej w Kluczach. Serdecznie dziękujemy za miłe spotkanie.