24.06.2018 r. w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach odbyło się podsumowanie roku artystycznego sekcji wokalnej i sekcji plastycznej. Na koncert "MALOWANE DŹWIĘKIEM" przybyło wielu gości, a wśród nich Bogusław Paś - Przewodniczący Rady Gminy Klucze, Radni: Halina Ładoń, Janusz Piasecki i Stanisław Góźdź. 

W koncercie wystąpili:pianiści, soliści, duet, trio, zespoły: "Skierki", "Pleciugi", "Kaprys I", "Kaprys II", "Rodaczanie", "Tesamee...", KGW Bogucin i KGW Klucze - prowadzone przez instr. Annę Dudek i zespół "Ziemia Kluczewska" - pod kierunkiem artystycznym Sławomira Włodarza. Na zakończenie wspaniałego koncertu uczestnicy sekcji wokalnej i sekcji plastycznej otrzymali dyplomy, które wręczali: Mirosław Macek - Dyrektor GOK Klucze, Ramona Czyżykowska - Liber - Zastępca Dyrektora GOK, Stanisław Góźdź - Radny Rady Gminy Klucze, Anna Dudek - instruktor sekcji wokalnej i Agnieszka Pacia - instruktor sekcji plastycznej. Najmłodsi uczestnicy otrzymali również upominki.

FOTOGALERIA: https://www.facebook.com/pg/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-w-Kluczach-182654548473815/photos/?tab=album&album_id=2004264462979472

 

16.06.2018 r. na Stadionie w Kluczach zorganizowano koncert "PUSTYNNA BURZA", który otworzył Norbert Bień - Wójt Gminy Klucze. Już od godz. 12.00 było wiele atrakcji dla najmłodszych, a od godz. 16.00 prawdziwa koncertowa burza. W pierwszej części wystąpili soliści i zespoły z Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach: Julia Tkacz, Kinga Kasprzyk, Ada Krzystańska, Wojciech Ziaja, Mariusz Bretner, "Skierki", "Pleciugi", "Tesamee..." , "Rodaczanie, a po naszych wykonawcach Karolina Dudek, która wykonała kilka utworów. W drugiej części wysłuchaliśmy zespołów: "MAGAA" i "ENCHANTRESS". Następnie odbyło się wręczenie nagród za szczególne osiągnięcia wokalne, przyznanych przez Wójta Gminy Klucze i Dyrekcję Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach. Otrzymali je: Kinga Kasprzyk, Ada Krzystańska, Julia Tkacz i Mariusz Bretner. Gratulujemy!!! Zanim wystąpiła Gwiazda Wieczoru, czyli "EXIGO", zorganizowano dla dzieci konkurs z nagrodami. "Pustynną Burzę" zakończył pokaz pirotechniczny.

FOTOGALERIA:https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1987727784633140.1073742250.182654548473815&type=3

 

22.06.2018 r. Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach wspólnie ze Słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku zorganizował w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach  II Kluczewski Piknik Senioralny "SAMO ZDROWIE". Podczas wydarzenia pikniku odbyło się podsumowanie roku akademickiego 2017/ 2018 Kluczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.Uroczystość rozpoczęła się Paradą Seniorów, która przeszła z Domu Kultury do Urzędu Gminy. Było wspaniale. Serdecznie dziękujemy za udział w tym ważnym dla nas wydarzeniu: Panu Norbertowi Bieniowi - Wójtowi Gminy Klucze, Panu Danielowi Hickiewiczowi - Sekretarzowi Gminy, Pani Lidii Gądek i Pani Agnieszce Ścigaj - Posłankom na Sejm RP, Pani Elżbiecie Szatan - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach, Panu Krzysztofowi Grzesikowi - Dyrektorowi Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu oraz Pracownikom Szpitala, Pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu, Dyrekcji Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach: Panu Mirosławowi Mackowi i Pani Ramonie Czyżykowskiej - Liber oraz wszystkim Państwu, którzy to piątkowe popołudnie spędzili wraz z nami. Pozdrawiamy wszystkich uczestników, a szczególnie nowo poznany Klub Seniora w Sławkowie, na czele z Panią Beatą Szymczyk - Frycz.  Do zobaczenia na kolejnym wydarzeniu senioralnym!

FOTOGALERIA: https://www.facebook.com/pg/Uniwersytet-Trzeciego-Wieku-w-Kluczach-1349321955106100/photos/?tab=album&album_id=1795298643841760