We wrześniu 2018 r. rozpoczął się kolejny etap projektu edukacyjnego MAŁOPOLSKA SZKOŁA TRADYCJI, realizowanego przez Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Kluczach (garncarstwo i haft). Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego w latach 2017 – 2020. Dzisiaj przedstawiamy Państwu zdjęcia z warsztatów haftu, które odbyły  się w Mateczniku Tradycji w Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach 25.10.2018 r.

FOTOGALERIA: https://www.facebook.com/pg/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-w-Kluczach-182654548473815/posts/?ref=page_internal

 

25.10.2018 r. w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach odbył się drugi w roku szkolnym i roku artystycznym 2018/ 2019 koncert umuzykalniający przygotowany przez Filharmonię Ślaską im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach, a zatytułowany "Wiedeń i Paryż - miasta słynnych kompozytorów". Tym razem - oprócz dzieci i młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Chechle i Szkoły Podstawowej w Kluczach - w koncercie uczestniczyli również Słuchacze Kluczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Serdecznie dziękujemy wszystkim za miłe chwile spędzone w naszym domu kultury.

FOTOGALERIA: https://www.facebook.com/pg/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-w-Kluczach-182654548473815/photos/?tab=album&album_id=2241164259289490

 

Stowarzyszenie „Otwarci” z siedzibą w Bydlinie jest realizatorem zadania publicznego pn.: „Pamiętajmy!", które zakłada uroczyste uczczenie obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę wolności poprzez organizację w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach przedsięwzięcia kulturalno – artystycznego. Jednym z działań projektowych są wykłady edukacyjne.
26.10.2018 r. w Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach zorganizowano trzeci wykład edukacyjny dla klas IV-VIII Szkoły Podstawowej z cyklu „Sytuacja społeczno – polityczna Ziemi Olkuskiej podczas I wojny światowej i w momencie odzyskiwania niepodległości”, który wygłosił mgr Olgerd Dziechciarz. Na spotkanie zapraszali: Stowarzyszenie Otwarci” w Bydlinie i Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach.
Wykładu wysłuchali uczniowie klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Chechle.

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w 2018 roku pn. „Małopolska. Moja wolność”.

FOTOGALERIA: https://www.facebook.com/pg/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-w-Kluczach-182654548473815/posts/?ref=page_internal

 

 Od 17.10.2018 r. w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach odbywają się cotygodniowe warsztaty z robotyki,  realizowane przez grupę nieformalną "KREATYWNE" w ramach projektu "ROBOCIKI". Na zajęcia uczęszczają dzieci w wieku 6-13 lat. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach,  w których są zarówno chłopcy, jak  i dziewczęta. Takie warsztaty uczą chłopców zdrowej rywalizacji, a dla dziewcząt są kreatywnym wyrażaniem emocji.

Dzięki budowaniu  „robocików” przy użyciu specjalnych klocków Lego, zaprogramowaniu ich tak, aby ożywić zbudowane przez siebie konstrukcje – wprawić w ruch i nauczyć mówić, dodając dźwięk – dzieci ćwiczą swoją wyobraźnię i myślenie logiczne. Bawią się przy tym doskonale i nawet nie zauważają, jak wiele się przy tym uczą.

Nasze „ROBOCIKI” rozwijają umiejętność pracy w grupie, sprawność manualną, ćwiczą pamięć, uczą twórczego myślenia, konsekwencji i dążenia do określonego celu. Cieszymy się, że dzieci  tak licznie uczęszczają na nasze warsztaty. Spędzają czas przyjemnie, kreatywnie i  w towarzystwie rówieśników o takich samych zainteresowaniach.

Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Gminy Miejskiej Kraków i Województwa Małopolskiego.

FOTOGALERIA: https://www.facebook.com/pg/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-w-Kluczach-182654548473815/photos/?tab=album&album_id=2241131272626122,

https://www.facebook.com/pg/Gminny-Ośrodek-Kultury-w-Kluczach-182654548473815/photos/?tab=album&album_id=2287967334609182