Oto harmonogram przesłuchań I Gminnego Konkursu PIOSENKI Z UŚMIECHEM.  Ze względu na tak duże zainteresowanie naszym konkursem, każdy uczestnik wykona tylko jeden utwór. 
- przypominamy o konieczności przesłania podkładów muzycznych na adres zamieszczony w regulaminie konkursu... oraz dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów przed eliminacjami. DO ZOBACZENIA !!!!

Od 13.03.2019 r. odbywają się w Domu Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu 3. Regionalne Spotkania KGW. W spotkaniach uczestniczą przedstawiciele KGW, stowarzyszenia kobiece oraz animatorzy kultury ludowej z powiatu olkuskiego. Na warsztatach  pogłębiają swoją wiedzę z zakresu tradycyjnego stroju, muzyki, obrzędowości (zwyczaje i obrzędy), reżyserii, kulinariów i plastyki obrzędowej.

 

13 MARCA - SPOTKANIE PIERWSZE

13 marca odbyło się pierwsze spotkanie w ramach 3. Regionalnych Spotkań KGW w Jaroszowcu. Uczestników powitała Ramona Czyżykowska-Liber, zastępca dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach oraz Małgorzata Kalarus, zastępca Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu, a zarazem koordynator projektu Małopolska Szkoła Tradycji.

Tematem spotkania były zwyczaje rodzinne krakowiaków w regionie chrzanowskim oraz tradycyjne potrawy tego regionu. Zajęcia poprowadziła Krystyna Reinfuss-Janusz (etnograf).