Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach, realizator projektu pn. „Bliżej Tradycji” adresowanego do Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Klucze zorganizował w Świetlicy w Kolbarku od lipca do października 2019 r. cykl warsztatów kulinarnych oraz warsztatów z dziedzictwa kulturowego (warsztaty etnograficzne).

Podczas spotkań warsztatowych członkinie KGW pogłębiały swoją wiedzę z zakresu kulinariów (tradycyjne potrawy regionu olkuskiego), obrzędowości (zwyczaje i obrzędy), tradycyjnego stroju, muzyki oraz śpiewu, a tematyka warsztatów z dziedzictwa kulturowego obejmowała m.in. „Strój Krakowiaków Zachodnich w regionie olkuskim” i „Folklor muzyczny Krakowiaków w regionie olkuskim”. Wszystkie te działania miały na celu poznanie  tradycji ludowych, podtrzymujących kulturę regionalną i rodzimy folklor oraz popularyzację potraw regionalnych.

9.12.2019 r. odbyło się podsumowanie działań projektowych, podczas którego zorganizowano spotkanie z etnologiem, degustację tradycyjnych potraw, przygotowanych przez uczestniczki projektu i koncert zespołu „Ziemia Kluczewska”  Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach.

Zadanie współfinansowane jest ze środków EFRROW otrzymanych w ramach projektu grantowego pt. „Rozwój i wzmacnianie oferty kulturalnej obszaru LGD „Nad Białą Przemszą, w szczególności opartej na lokalnej tradycji” realizowanego w ramach Podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

FOTOGALERIA: https://olkusz.naszemiasto.pl/gospodynie-z-gminy-klucze-podtrzymuja-regionalne-tradycje/ar/c1-7462955

11.12.2019 r. w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach odbył się koncert umuzykalniający, w którym uczestniczyły dzieci z Przedszkola im. Jasia i Małgosi w Kluczach. Spotkanie przygotowała Filharmonia Śląska im. Henryka Mikołaja Góreckiego w Katowicach. Tematem grudniowej audycji były największe przeboje gwiazd światowej muzyki rozrywkowej (Nat King Cole, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald). Miłym akcentem spotkania, nawiązującym do zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, było śpiewanie kolęd. Dziękujemy wszystkim za te wspaniałe chwile spędzone w naszym domu kultury.

FOTOGALERIA: https://www.facebook.com/pg/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-w-Kluczach-182654548473815/photos/?tab=album&album_id=3264922266913679

Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach zorganizował 9.12.2019 r. w Domu Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu seanse sferyczne dla dzieci. Kino sferyczne jest nową, nietradycyjną formą kształcenia. Dzięki seansom sferycznym (atrakcyjne widoki, niesamowite efekty dźwiękowe, przekonywujące głosy lektorów) dzieci znacznie lepiej rozumieją i zapamiętują przekazywaną im wiedzę. W trakcie pokazu widzowie oglądają trójwymiarową przestrzeń, która zmienia u odbiorcy wizualne i fonetyczne odczucia. Dziękujemy dzieciom za miłe spotkanie w domu kultury. Było nam bardzo miło Was gościć.

FOTOGALERIA: https://www.facebook.com/pg/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-w-Kluczach-182654548473815/photos/?tab=album&album_id=3258314084241164