12.08.2019 r. odbyło się kolejne „Spotkanie z architekturą” organizowane w ramach projektu FIO Małopolska Lokalnie - Północ pn. "Skarbnica Wiedzy - Dziecięcy Uniwersytet". Projekt realizuje grupa nieformalna "Pomysłowe Panie", a zajęcia prowadzi P. Katarzyna Kruszenko. 
Projekt jest współfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Gminy Miejskiej Kraków i Województwa Małopolskiego.