14.06.2019 r. w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach zorganizowano pod honorowym patronatem Wójta Gminy Klucze kolejny Kluczewski Piknik Senioralny "SAMO ZDROWIE". Patronat medialny nad wydarzeniem objął GŁOS SENIORA. W wydarzeniu senioralnym uczestniczyli wspaniali goście: Bogusław Paś - Przewodniczący Rady Gminy Klucze, Aneta Oleksy - Rada Gminy Klucze, Norbert Bień - Wójt Gminy Klucze, Mirosław Macek - Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach i  Ramona Czyżykowska - Liber - Zastępca Dyrektora GOK,  prof. dr hab. Andrzej Szromnik, dr Marek Pilch, Mirosława Drapacz - Zarząd Stowarzyszenia "Wszyscy dla Wszystkich" w Olkuszu, Olga Śladowska - opiekunka artystów Osiedlowego Klubu "Przyjaźń " w Olkuszu, Wiola Woźniczko - Red. PRZEGLĄDU OLKUSKIEGO, Rafał Jaworski - Redaktor Naczelny Miesięcznika Samorządowego ECHO KLUCZ, Pracownicy Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu i Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu, Michał Senejko i Pracownicy SENEJKO MEDICAL CENTER w Kluczach (Partner Ogólnopolskiej Karty Seniora), Przewodniczące i Członkinie Kół Gospodyń Wiejskich, Marta Piwowar, Aleksandra Krawczyk i Karolina Słodowy wraz z Seniorami z Dziennego Domu SENIOR+ "Pustynna Oaza" w Chechle, Przedstawiciele Ośrodka "ZACISZE" w Jaroszowcu, Przedstawicielki Stowarzyszenia "BABINIEC" w Kluczach oraz wielu przyjaciół i sympatyków Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kluczach. Piknik Senioralny rozpoczął się paradą seniorów, a po wejściu do Domu Kultury prezentację dotyczącą kampanii społecznej "Stop manipulacji. Nie kupuj na prezentacji", Ogólnopolskiej Karty Seniora i zdrowego stylu życia  przedstawił Marek Pilch - dr nauk technicznych Akademii Górniczo - Hutniczej w Krakowie, maratończyk, ambasador GŁOSU SENIORA. Następnie  odbyło się podsumowanie roku akademickiego 2018/ 2019 Kluczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zgromadzeni na sali goście obejrzeli impresję słowno - muzyczną "(Nie)typowa rodzinka" w wykonaniu Uniwersyteckiego Teatru Muzycznego, który tworzą: Elżbieta Kałmuk-Galicka, Zofia Jarecka, Wacława Lisowska, Janina Kiszka, Elżbieta Godwińska, Zofia Guzik, Krystyna Płonka, Brygida Ewa Swałdek, a kierownikiem artystycznym grupy jest niezmiennie od 2006 r. Marzanna Krzyszowska. Po obejrzeniu impresji wszyscy Słuchacze UTW otrzymali dyplomy, a po wysłuchaniu utworu "Gaude Mater Polonia" ustawili się do pamiątkowej  fotografii. Kolejnym punktem programu było widowisko teatralno - muzyczne w wykonaniu naszych wspaniałych gości z Osiedlowego Klubu "Przyjaźń" w Olkuszu: Grupy Teatralnej "LĘGOWISKO" pod kierunkiem Danuty Marszałek i grupy instrumentalno - wokalnej pod kierunkiem Franciszka Dudka. Grupa teatralna "Lęgowisko" działa od 6 lat. Grupę tworzą: Danuta Marszałek - twórca i reżyser, Barbara Sikora, Leszek Lubiecki i Stanisław Tabor. Podczas naszego wydarzenia senioralnego grupa przedstawiła  "Rodzinne dylematy" i "Rozstanie". Natomiast grupę instrumentalno - wokalną tworzą: Franciszek Dudek, Zbigniew Specjał, Przemysław Arnold, Krystian Arnold, Patrycja Krymula, Olga Berkowicz, Jagoda Wojdyła, Klaudia Figurska, Natalia Tomczyk i Dawid Stachowicz. Serdecznie dziękujemy grupie za niezapomniane chwile, które spędziliśmy słuchając utworów w jej wspaniałym wykonaniu. Na zakończenie Pikniku Senioralnego zaprezentowała się  nasza uniwersytecka grupa gimnastyczna z krótki pokazem ćwiczeń przygotowanych pod kierunkiem Piotra Kasprzyka.

Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach i Słuchacze Kluczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku serdecznie dziękują Dyrekcji i Pracownikom Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji  w Jaroszowcu, Dyrekcji i Pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu i Firmie Senejko Medical Center za przygotowanie stanowisk z bezpłatnymi badaniami, poradnictwem, konsultacjami zdrowotnymi i zabiegami , P. Norbertowi Bieniowi -  Wójtowi Gminy Klucze za objęcie wydarzenia senioralnego Honorowym Patronatem, a Głosowi Seniora za patronat medialny. Pragniemy również serdecznie podziękować za ufundowanie poczęstunku (kanapki i owoce):  P. Grzegorzowi Tomsi i Adamowi Kamionce ze Spółdzielni Socjalnej "Małopolanin" w Kolbarku i Pani Anecie Oleksy - radnej Rady Gminy Klucze i jednocześnie sołtysowi Sołectwa Klucze.

Mamy nadzieję, że spotkamy się na kolejnym Pikniku Senioralnym w przyszłym roku.

Fotogaleria: http://www.gmina-klucze.pl/art,3075,samo-zdrowie-iii-piknik-senioralny