Zuzanna Grabowska  - uczestniczka zajęć sekcji ceramicznej GOK otrzymała wyróżnienie na IX Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: maszyna pracuje a dziecko obserwuje”, w którym udział wzięło 49 574 dzieci z całej Polski. 
Praca została wykonana pod kierunkiem Instruktor Anny Płacheckiej - Śniadach, a Zuzanna otrzyma nagrodę 31.05.2019 r.

Zuzannie Grabowskiej i pani instruktor serdecznie gratulujemy.