Start imprezy miał miejsce w Bydlinie. Tam, koło ruin zamku z  Wójtem Gminy Klucze, Norbertem Bieniem,  przedstawicielami samorządu i Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze spotkali się członkowie Stowarzyszenia „Otwarci” w Bydlinie i kluczewskiego Oddziału PTTK,  aby zainaugurować JUROMANIĘ. W Bydlinie odbył się również pokaz Bractwa Rycerskiego „Chorągiew Ziemi Olkuskiej”, który obejrzeli mieszkańcy Bydlina i sąsiednich miejscowości oraz uczestnicy rajdu pieszego, którego trasa wiodła z Bydlina na Pustynię Błędowską, gdzie odbywała się dalsza część imprezy w ramach Święta Szlaku Orlich Gniazd.

Kluczewska „Róża Wiatrów” była jednym z wielu miejsc na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, gdzie w sobotę, 22.09.2018 r. odbywały się imprezy w ramach Święta Szlaku Orlich Gniazd. W gminie Klucze o wyjątkowe, nie tylko muzyczne przeżycia dla mieszkańców i gości zadbali: Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze, Wójt Gminy Klucze, Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach i Urząd Gminy Klucze. Na plenerowej scenie wystąpiły zespoły: EDER, Siódmy Czakram Ziemi, a Gwiazdą Koncertu był zespół CREE z Sebastianem Riedlem.

Oprócz koncertów, ogromną atrakcję stanowiły  loty balonem, pokazy fireshow oraz led show z towarzyszeniem muzyki, żonglerki i tańca w wykonaniu Jerzego "Solo" Kozłowskiego, znanego z II edycji telewizyjnego programu „Mam Talent”.

Miejsce imprezy zabezpieczały jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z gminy Klucze i policjanci z Komisariatu Policji w Kluczach. Wydarzenie zostało dofinansowane przez Województwo Małopolskie, a Współorganizatorami JUROMANII byli: Stowarzyszenie „Otwarci” w Bydlinie i Oddział PTTK im. Zbigniewa Czapnika w Kluczach.

FOTO: Rafał Jaworski