22.06.2018 r. Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach wspólnie ze Słuchaczami Uniwersytetu Trzeciego Wieku zorganizował w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach  II Kluczewski Piknik Senioralny "SAMO ZDROWIE". Podczas wydarzenia pikniku odbyło się podsumowanie roku akademickiego 2017/ 2018 Kluczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.Uroczystość rozpoczęła się Paradą Seniorów, która przeszła z Domu Kultury do Urzędu Gminy. Było wspaniale. Serdecznie dziękujemy za udział w tym ważnym dla nas wydarzeniu: Panu Norbertowi Bieniowi - Wójtowi Gminy Klucze, Panu Danielowi Hickiewiczowi - Sekretarzowi Gminy, Pani Lidii Gądek i Pani Agnieszce Ścigaj - Posłankom na Sejm RP, Pani Elżbiecie Szatan - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczach, Panu Krzysztofowi Grzesikowi - Dyrektorowi Małopolskiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły w Jaroszowcu oraz Pracownikom Szpitala, Pracownikom Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Olkuszu, Dyrekcji Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach: Panu Mirosławowi Mackowi i Pani Ramonie Czyżykowskiej - Liber oraz wszystkim Państwu, którzy to piątkowe popołudnie spędzili wraz z nami. Pozdrawiamy wszystkich uczestników, a szczególnie nowo poznany Klub Seniora w Sławkowie, na czele z Panią Beatą Szymczyk - Frycz.  Do zobaczenia na kolejnym wydarzeniu senioralnym!

FOTOGALERIA: https://www.facebook.com/pg/Uniwersytet-Trzeciego-Wieku-w-Kluczach-1349321955106100/photos/?tab=album&album_id=1795298643841760