21.05.2018 r. na Wzgórzu "Czubatka" w Kluczach zorganizowano Sobótkę. Na wydarzenie zapraszali: Wójt Gminy Klucze, Radni, Sołtys i Rada Sołecka Klucz. Imprezę uświetniły zespoły: Koło Gospodyń Wiejskich w Kluczach (przy akompaniamencie Janusza Gaja) i "TESAMEE..." GOK Klucze, prowadzone przez Annę Dudek.