Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach podpisał z Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu porozumienie o współpracy w zakresie organizacji i przeprowadzenia działań projektu pn.  „MAŁOPOLSKA SZKOŁA TRADYCJI” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego latach 2017 – 2020.

W ramach realizacji projektu w Domu Kultury „Papiernik” w Kluczach powstanie MATECZNIK TRADYCJI - miejsce, w którym prowadzone będą warsztaty, tańca ludowego i rzemiosła. Każdy warsztat czerpać będzie z tradycji danego regionu, a uczestnicy zajęć będą mogli zapoznać się z dziedzictwem kulturowym swojej małej ojczyzny.

 

  • WARSZTATY TAŃCA LUDOWEGO

W ramach Warsztatów Tańca Ludowego przewidziano zajęcia dla grup do 25 uczestników, w trakcie których zgłębione będą arkana tradycji tanecznych danego regionu, zwyczajów i obrzędów.   Zajęcia grupowe prowadzone będą 1 raz w tygodniu przez 3 godziny lekcyjne.

 

  • WARSZTATY TRADYCYJNYCH ZAWODÓW, RZEMIOSŁA I RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

Warsztaty Tradycyjnych Zawodów, Rzemiosła i Rękodzieła Artystycznego prowadzone będą przez artystów - rzemieślników dla grup minimum

5-osobowych 1 raz w tygodniu przez 4 godziny lekcyjne. Przedmiotem warsztatów będzie haft, kowalstwo, garncarstwo, rzeźba, malarstwo na szkle i inne  – w zależności od tradycji danego regionu.

 Osoby zainteresowane udziałem w warsztatach prosimy o kontakt:

 - Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach, ul. Partyzantów 1 - Ramona Czyżykowska – Liber tel. 32/647 14 60

 - Dom Kultury „Papiernik” w Kluczach,  ul. Rudnicka 2a - Zuzanna Kocjan tel. 32/ 642 84 02