30.09.2017 r. w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach odbył się pierwszy Piknik Senioralny „Samo zdrowie”, zorganizowany przez grupę 60+ działającą przy Kluczewskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Piknik był akcją wolontariacką zgłoszoną do konkursu "DZIAŁAJ Z NAMI - SENIORAMI" - ogłoszonego przez Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie. Do udziału w konkursie wpłynęło 11 zgłoszeń z całego województwa małopolskiego. Tematyka nadesłanych akcji była różnorodna, a grupy, które nadesłały zgłoszenia wykazały się ogromną pomysłowością. Członkowie komisji konkursowej, w skład której weszli: koordynator projektu, przedstawiciel Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie, przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, a także przedstawiciel Małopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu jednomyślnie wybrali 4 najlepsze pomysły akcji wolontariackie, które będą mogły zostać zrealizowane w ramach projektu. Oprócz  grupy "60+" z Klucz nagrodzono Uniwersytet Trzeciego Wieku w Oświęcimiu, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Targu i Klub Samopomocy dla osób starszych w Siedlcu a wszystkie 4 akcje wolontariacie zostały objęte honorowym patronatem przez Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupę.

Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

30.09.2017 r. spotkali się wszyscy: dzieci, młodzież i dorośli ( w tym seniorzy). W programie Kluczewskiego Pikniku Senioralnego było wiele atrakcji: SMOVEY SHOW - pokaz ćwiczeń z użyciem cudownych zielonych pierścieni wraz z omówieniem ćwiczeń i zastosowania przyrządu, występy dziecięcego zespołu „PLECIUGI” GOK Klucze i UNIWERSYTECKIEGO TEATRU MUZYCZNEGO (UTW w Kluczach), warsztaty kulinarne i degustacja przysmaków, wykład pt. „Profilaktyka chorób cywilizacyjnych” - P. Eweliny Bączek, konsultacje i porady rehabilitacyjne, gimnastyka ogólnorozwojowa z Piotrem.Pomyślano również o dzieciach: dla najmłodszych uczestników pikniku zostały przygotowane: kącik czytelniczy, warsztaty plastyczne pt. "Jak dbać o zdrowie” . Było też malowanie buziek. W owocowo-warzywnym kąciku czytelniczym Pani Ewa czytała dzieciom lektury, które traktowały o szeroko pojętym zdrowym stylu życia. Po wysłuchaniu baśni dzieci uczestniczyły w ćwiczeniach i zabawach angażujących wszystkie zmysły, czyli słuch, wzrok, węch, smak i dotyk. I tu serdeczne podziękowania składamy Gminnej Bibliotece Publicznej w Kluczach za fachową pomoc w doborze lektur a Pani Bożenie Przybyła z Sulisławic za ofiarowanie dla najmłodszych uczestników pikniku dwóch koszy warzyw i owoców z ekologicznego gospodarstwa.

W trakcie trwania pikniku dorośli mogli skorzystać z badań prowadzonych przez pracowników Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu: poziomu cukru we krwi, ciśnienia tętniczego, pulsu i wysycenia krwi tlenem oraz zawartości szkodliwego tlenku węgla w wydychanym powietrzu (czyli badanie smokolizerem). Natomiast Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna zorganizowała stoisko, na którym Panie: Katarzyna Kamionka i Ewelina Bączek wykonywały obliczanie wskaźnika masy ciała (BMI) i prowadziły ćwiczenia pt. „Jak wygląda świat widziany za pomocą urządzeń symulacyjnych - alkogogle i narkogogle”. Na zakończenie spotkania miłą niespodzianką dla wszystkich uczestników pikniku był komplet pamiątkowych gadżetów z hasłami promującymi zdrowy styl życia.

Wśród zaproszonych gości byli: P. Anna Rodacka - Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie wraz z P. Agnieszką Iwan - koordynatorką projektu, P. Karolina Wojtaszewska - Z-ca Dyrektora ds Organizacyjnych Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu, P. Daniel Hickiewicz - Sekretarz Gminy Klucze, P. Ramona Czyżykowska - Liber - Z-ca Dyrektora GOK, P. Mirosław Macek - Dyrektor GOK, Aneta Oleksy - Sołtys Klucz.

Organizatorzy  serdecznie dziękują Dyrekcji i Pracownikom: Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach, Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc i Rehabilitacji w Jaroszowcu, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Olkuszu za wsparcie działań a wszystkim dużym i małym uczestnikom Pikniku Senioralnego za udział w tym ważnym dla nas wydarzeniu.

FOTOGALERIA: https://www.facebook.com/pg/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-w-Kluczach-182654548473815/photos/?tab=album&album_id=1647644768641445