17.09.2017 r. w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach odbyło się podsumowanie roku artystycznego 2016/ 2017 sekcji: ceramicznej, plastycznej i teatralnej GOK, które rozpoczęto prezentacją wspaniałego widowiska teatralno - wokalnego pt. "Wisła - Królowa Polskich Rzek" w wykonaniu grup teatralnych: |Raz - Dwa - Trzy", "Konopeum", "Błękitny Balonik", dzieci ze Szkoły Podstawowej w Rodakach i zespołu "...z duszą". Po obejrzeniu widowiska uczestnicy zajęć w w/w pracowniach otrzymali dyplomy i upominki ufundowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach, które wręczali: Mirosław Macek - Dyrektor GOK, Ramona Czyżykowska - Liber - Z-ca Dyrektora GOK, Stanisław Góźdź - Radny Gminy Klucze.
Sekcje artystyczne, które tego dnia miały podsumowanie działalności przygotowały w galerii wystawę prac pt. "Statkiem po Wiśle" ("Parostatkiem w piękny rejs..."). Można ją zwiedzać w godzinach otwarcia Piaskowego Bistro. Serdecznie zapraszamy.