Grupa nieformalna "SENIORZY 60+" wzięła udział w konkursie "DZIAŁAJ Z NAMI - SENIORAMI"  poprzez zgłoszenie swojej propozycji akcji wolontariackiej p.n. "Kluczewski Piknik Senioralny "SAMO ZDROWIE".

Do udziału w konkursie wpłynęło 11 zgłoszeń z terenu całego województwa małopolskiego. Tematyka nadesłanych akcji była różnorodna, a grupy, które nadesłały zgłoszenia wykazały się ogromną pomysłowością.

Członkowie komisji konkursowej, w skład której weszli: koordynator projektu, przedstawiciel Stowarzyszenia Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie, przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie, a także przedstawiciel Małopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu jednomyślnie wybrali 4 najlepsze pomysły akcji wolontariackich, które będą mogły zostać zrealizowane w ramach projektu. Oprócz kluczewskich seniorów zostali nagrodzeni również: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Oświęcimiu, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowym Targu i Klub Samopomocy dla osób starszych w Siedlcu.


Cztery najlepsze pomysły na akcję wolontariacką, zgodnie z regulaminem konkursu otrzymują: wsparcie finansowe w wysokości 2500 zł na realizację akcji i wsparcie merytoryczne w postaci wyjazdu integrująco-angażującego do Zakopanego, szkoleń z zakresu wolontariatu, warsztatów przygotowujących do realizacji akcji wolontariackiej oraz wizyty studyjnej w Warszawie.
 
Zatem - już wkrótce spotkamy się na Kluczewskim Pikniku Senioralnym "SAMO ZDROWIE", organizowanym przez Grupę  "SENIORZY 60+".
 
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.