6.05.2017 r. grupa Słuchaczy Kluczewskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczestniczyła w V Marszu Nordic Walking Studentów UTW 2017. Organizatorem głównym było: Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku" - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie .Współorganizatorami - Polska Federacja Nordic Walking, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
Patronat honorowy objął Bogdan Tokłowicz – Przewodniczący Rady Miasta Wejherowo.