12.01.2017 r. w Domu Kultury "Papiernik" w Kluczach zorganizowano Poświąteczne kolędowanie z zespołami Gminnego Ośrodka Kultury, na które przybyli nasi goście: grono pedagogiczne i uczniowie Szkoły Podstawowej w Kluczach. Zgromadzoną na sali publiczność powitał Dyrektor GOK Klucze - Mirosław Macek a następnie grupa teatralna "KONOPEUM" zaprezentowała jasełka z efektami luminescencyjnymi a grupa teatralna "RAZ-DWA-TRZY" i zespoły sekcji wokalnej: "PLECIUGI", "KAPRYS I" i "KAPRYS II" - widowisko kolędnicze.