19.06.2016 r. Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach przy współudziale Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olkuszu zorganizował koncert pt. „NIEDZIELNE POPOŁUDNIE Z PIOSENKĄ”. W programie artystycznym wystąpiły zespoły GOK: PLECIUGI, KAPRYS, ZIEMIA KLUCZEWSKA, TESAMEE..., RODACZANIE, SZKÓŁKA BALETOWA. Oprócz występów Gminny Ośrodek Kultury przygotował inne atrakcje: malowanie buziek i plenerowe warsztaty plastyczne.
Pomiędzy występami olkuskie wodociągi prezentowały sprzęt specjalistyczny do kontroli sieci kanalizacyjnej – samochód do telewizyjnej inspekcji sieci kanalizacyjnej i częstowały uczestników  kiełbaskami z grilla. Niedzielne Popołudnie z Piosenką było okazją, aby spędzić czas w gronie rodzinnym, a także promować postawy proekologiczne. Czyste powietrze, woda to przyszłość jaką musimy zagwarantować w trosce o kolejne pokolenia. Będzie to możliwe tylko wtedy, gdy będziemy dbać o środowisko naturalne np. korzystanie z sieci kanalizacyjnej i regularne odprowadzenie ścieków. Na stoisku PWiK Olkusz  można było zasięgnąć informacji na temat: nowej oferty wodociągów olkuskich dotyczącej wykonania przyłącza kanalizacyjnego, z szybkim terminem realizacji i atrakcyjnym systemem ratalnym oraz zrealizowanego Projektu ze środków Unii Europejskiej pn. „Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze-etap I”.
Organizatorzy serdecznie dziękują Komendantowi i Pracownikom Komisariatu Policji w Kluczach oraz Państwu Bogusławie i Henrykowi Mól - Właścicielom Salonu Meblowego MOLO za ogromną pomoc w organizacji koncertu.

 

FOTORELACJA NA: https://www.facebook.com/Gminny-O%C5%9Brodek-Kultury-w-Kluczach-182654548473815/photos/?tab=album&album_id=1098433836895877