9.06.2016 r. przed Domem Kultury "Hutnik" w Jaroszowcu odbyło się SPORTOWE POPOŁUDNIE, a w ramach spotkania - gry i zabawy dla dzieci. Na imprezę zapraszali: Radny, Sołtys,  Gminny Ośrodek Kultury w Kluczach - Świetlica DK "Hutnik" w Jaroszowcu i GBP w Kluczach - Filia w Jaroszowcu.

Fotorelacja na: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1014547298629068&id=849591471791319