Wójt Gminy Klucze i Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Kluczach zapraszają na Koncert z okazji Dnia Kobiet.