Zespół „Ziemia Kluczewska” powstał jesienią 2007 r. jako zespół estradowy, następnie funkcjonował jako Zespół Pieśni i Tańca, a opiekę instruktorską sprawował Zdzisław Dusza.  Od kwietnia 2011 r. przekształcił się w chór  ludowy, mający repertuar złożony z pieśni ludowych regionu Małopolski Zachodniej i  pogranicza Małopolski i Górnego Śląska oraz pieśni patriotyczne, kolędy i wiele innych utworów na każdą okazję, a jego kierownikiem artystycznym została Monika Korpusik. Chór składał się z 34 osób - mieszkańców Bydlina, Cieślina, Klucz, Jaroszowca, Kolbarku, Kwaśniowa, Rodak i Ryczówka. Pierwszy występ „Ziemi Kluczewskiej” pod nową opieką artystyczną odbył się w maju 2011 r. na Stadionie GLKS „Przemsza” w Kluczach podczas obchodów Dni Ziemi Kluczewskiej.W 2012 r. "Ziemia Kluczewska" uczestniczyła w eliminacjach XIX Regionalnego Przeglądu Pieśni im. Profesora Adolfa Dygacza „Śląskie Śpiewanie” - I etap odbył się w Koszęcinie w siedzibie ZPiT „Śląsk” a II etap w Piekarach Śląskich. W 2016 r. chór przekształcił się ponownie w zespół i dalej uczestniczył w licznych występach, koncertach, przeglądach i konkursach,  uświetniając uroczystości gminne, powiatowe i wojewódzkie, festyny i pikniki, m.in.  Dni Bukowna, Święto Flagi w Bolesławiu, Święto Żołnierza Polskiego w Imbramowicach, Dożynki Gminne, Powiatowe i Wojewódzkie,  uroczystości w Urzędzie Marszałkowskim w Krakowie i w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc w Jaroszowcu, krakowskie obchody NATO, IX Ogólnopolski Przegląd Folklorystyczny „XI Folkloriada Jurajska” w Poraju, a w jego repertuar ciągle powiększał się o nowe piosenki i programy.

 Od marca 2018 r. kierownikiem artystycznym zespołu  "Ziemia Kluczewska" jest Sławomir Włodarz.